indir

Jale Derviş Kimdir?

Her şarkı, her müzik bir öyküdür; çoğu zaman da hayatın ta kendisi...

Dolayısıyla iyi bir şarkı, müzikal alt yapının yanı sıra sağlam sözlere de sahip olmalı.

Çünkü müzik, kitleleri doğrudan etkileyen, gündelik hayatımızın içinde bize her koşulda eşlik eden en yaygın araçlardan biri.

Dinlenen müzik, bireyin birlikte olduğu grubu ve bu birlikteliğin yer aldığı mekânı da tanımlayan bir davranış biçimi olduğuna göre; içinde yaşadığımız toplumu anlamada ya da değişimi görmede en kestirme yollardan biri de şarkılara bakmak…

Ve kadınlara! Kadınların söylediği ya da sözlerini yazdığı şarkılara bakmak, kadının yaşanılan andaki yerini, yetiştirdiği çocukları, âşık olduğu şeyleri de görmek demek.

Kıbrıs müzik tarihimize baktığımızda; ellilerden bu güne değin şarkılarda gözlenen değişim, bireyin, toplumun değişimine de ışık tutuyor.

Özellikle de kadınların.

Büyük mücadelelerle sahneye çıkan kadının var olması, tutunması çok da kolay değildi o yıllarda.

Zaten sayıca çok fazla değillerdi. Topu topu üç beş kişi; Kamran Aziz, Küçük Aysel, Şivane Aziz,Vedia Barut ve Jale Derviş.

Kıbrısta piyano ve müzik hocalarının hocası olarak anılan Jale Derviş, çok sesli çağdaş klasik müziğinin toplum içinde yayılması ve sevilmesine büyük katkı sağlar.

Lefkoşa doğumlu Jale Derviş, hakim Mehmet Derviş Bey'in kızıdır...

Uzun yıllar yürüttüğü müzik çalışmaları ve yüzlerce bestesi ile ülkemiz müziğini tanıtan tarihi konumundaki Jale Derviş, müziğimizin efsane piyanisti olarak kabul edilir.

Kıbrıs Türk müzik tarihimizin önemli temel taşlarından Jale Derviş,1950 sonrası müziğimizde isim yapmış pek çok sanatçımızın da, eğitmenidir...

Jale Derviş, özellikle piyano konusunda, Kıbrıslı Türklerde bir dönemi kapatıp, yeni bir dönemin açılmasına öncü olur.

Küçük yaşlarından beri piyano ile iç içe yaşayan Jale Derviş, yorumculuğu yanında, müzik arşivlerimize kattığı besteleriyle de büyük ün kazandı.

Oğlu, Pan Basın Yayın Ajansı kurucusu ve sahibi, besteci ve piyano yorumcusu Arman Ratip tarafından müzikseverlere sunulan 'Jale Derviş, Müzik Dünyamızda Bir Değer' isimli - Jale Derviş'le bestelerinden bir seçki - notalar kitabı, arşivlerimizin önemli kaynak eserlerindendir.

Lefkoşa'daki St. Joseph Fransız Okulu'na başladığında ve ilk piyano derslerini Agathe adındaki bayan müzik hocasından almaya başladığında, henüz, 9 yaşında bir çocuktu...

6 yıl süreyle bu okulda hocasından ders alır. Piyano üzerindeki hakimiyeti, o yıllardan dikkat çeker. Sonrası yıllarda İngiltere'ye gider.

Eastbourne'da Milton Grange School'a girer... Ağabeyi Vedat hukuk öğrenimine başlarken, o da bir yıl Londra'da kalıp, lisan öğrenecekti...

Müziği meslek olarak seçmesinde bu okulun büyük rolü olur...

Jale Derviş’in, babası hakim Derviş Bey, zengin bir adam değildi... Bugün olduğu gibi o yıllarda da İngiltere'de yüksek öğrenim büyük paralar gerektiriyordu.

Jale Derviş'in hocaları ondaki büyük müzik yeteneğini görüp, babasından, okula iki yıl daha devam etmesini rica ederler...

Jale Derviş, Student Mistress (müzik öğretmeni) olarak hem küçük sınıflara ders verip maaş alıyor, hem öğrenimini tamamlamak için büyük çaba gösteriyordu.

Dört yıl sonra İngiltere öğrenimini tamamlar...

Bu süre içerisinde Kıbrıs'a hiç gelmez...

Daha da önemlisi, eğitimine verdiği büyük önemi nedeniyle de anne, baba ve kardeşi Vedat Bey onu, girdiği okulda ancak iki yıl sonra ziyaret edip görebilir...

Kıbrıs'a döndükten sonra müzik çalışmaları başlar.

Jale Derviş, Kıbrıs'ta piyano resitalleri verirken, British Council'ın düzenlediği bir de konsere katılır...

Bunu takip eden günlerde özel piyano dersleri vermeye başlarken, Lefkoşa'daki İngiliz Junior Sckool'da da müzik ve İngilizce hocalığı yapar.

Junior School'da hocalığa başlamasının ardından, Mehmet Ratip Şevket'le evlenir... Bu evlilikten Sümer ve Arman isimli iki çocuğu olur...

Kızı Sümer müzik öğretmenliği mesleğini seçerken, oğlu Arman da piyanist-bestecilik yanında, gazeteci olarak da çalışmalar yürütür...

Jale Derviş’in çocukları kadar, torunları da müzikle içice bir yaşam sürerler...

Kızının iki oğlu, Mete ve Cem aileden gelen müzik birikimi ile her zaman müziğin içerisinde olurlar.

Cem'in müziğe olan ilgisi giderek resme yönelirken, Mete müzik eğitimine devam eder...

Arman Ratip 'in oğlu Mehmet ise büyükannesinden aldığı piyano dersleri ile müzik dünyasına ilk adımlarını atar...

Jale Derviş, 1946 yılında, o yıllarda Viktorya Kız Lisesi olarak bilinen Kız Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başlar ve buradaki öğretmenliği, emekli olduğu 1973 yılına kadar kesintisiz sürer...

Jale Derviş, 27 yıllık müzik öğretmenliği dönemi içerisinde Kıbrıs Türk Müziği'nde yeni bir sayfa açacak derecede, önemli çalışmalara imza atar...

Bu yıllar içerisinde Jale Derviş, çok sesli klasik çağdaş müziği ilk kez Kız Lisesi'nde gündeme getirir ve önce öğrencilerine, sonra da tüm topluma aşılamaya başlar...

Bu yolda öncü olur. Hayata geçirdiği pek çok müzikal etkinlikle, klasik müziği Kıbrıslı Türklere sevdirmeyi başarır...

Jale Derviş koro çalışmalarında da büyük atılımlar yaparak, tüm Kıbrıs'ın beğenisini alır.

1950'li yılların sonlarına doğru gerçekleştirilen bu koro çalışmaları sırasında, Kız ve Erkek Liseleri'nin korolarından oluşan karma bir koro ile besteci Kemal Gündüz'ün 'Namık Kemal Kantatı'nı sahneler. Bu eserin sahnelenmesi toplumda büyük ilgi ve beğeni toplar...

Koroda yer alan yedi yetenekli kızın gösterdiği performans, günlerce dillerden hiç düşmez...

Kâmran Aziz, Jale Derviş, Zeki Taner, Fikret Özgün, Vechi Turgay, Sümer Sungurtekin, Türkay Sungurtekin ve Salih Biray gibi Kıbrıs Türk müzik tarihimizin önemli temel taşlarından kurulu Kâmran Aziz ve Arkadaşları topluluğu, o yıllarda radyo ve televizyonda programlar yapıyorlardı.

Gerçekleştirilen bu programlar halkın yoğun ilgisi üzerine uzun süre devam eder.

Jale Deviş, uzun yıllar boyunca kızı Sümer'le birlikte Lefkoşa Kız Lisesi 'nde öğretmenlik yapar...

Bu yıllar, aynı zamanda, Jale Derviş' in 'Lefkoşa Türk Lisesi Marşı'nı da bestelediği yıllardır. ..

Annesinden, beş yaşından itibaren piyano dersleri almaya başlayan Arman Ratip, bugün, yurtiçinde olduğu kadar, yurtdışında da vermiş olduğu piyano resitalleri, özgün besteleri ve seçkin albüm çalışmalarıyla ünlüdür.

Jale Derviş, başta tango olmak üzere marş, rumba ve vals türünde birçok besteyi müzik arşivlerimize kazandırmıştır.

Bestelerinde dikkat çeken hususlardan biri de, kendi sözleri dışında, bestelerine aldığı sözlerin yakın dostu, arkadaşı ve meslektaşı Kâmran Aziz'e ait olmasıdır.

Jale Derviş'e ait eserler:

- Bahar, Gözlerin,

- Yıllar (Kırık Kalp), (PDF İndir)

- Son Teselli,

- Unutamam,

- Muhtacını,

- Gözlerin Gözlerime Bakınca,

- Beklerim,

- Yaseminler, (PDF İndir)

- Menekşeler, 

- Sevgilim, (PDF İndir)

- Kulağımda O Ses,

- Bu Gece, (PDF İndir)

- Ninni,

- Vatanım Memleketim Benim,

- Kıbrıs'ın Yeşil Bağları,

- Girne Tacı Dağlar,

- Menekşelendi Girne Dağım,

- Namık Kemal Marşı,

- Kıbrıs Türk Alayı Marşı,

- Kıbrıs'tan Selam (Hürriyet Marşı),

- Lefkoşa Türk Kız Lisesi,

- 1974 Barış Harekâtı Marşı,

- Lefkoşa Müzik Kolu,

- Lefkoşa'nın İçinde, Kıbrıs Marşı...